Alzheimer Demansı Nasıl Bir Hastalıktır?

Bunamada (tıp dili ile demansta) ‘kişinin çeşitli sebeplere bağlı olarak günlük yaşantısını bozacak derecede beyin işlevler inden bir ya da birkaçını kaybetmesi’ söz konusudur.
Alzheimer Hastalığı da (AH) bir demans çeşididir ve 1906 yılında nöropatolog Dr. Alois Alzheimer tarafından tanımlanmıştır. Şu anda dünyada 65 yaşından sonra en sık görülen demans türüdür. Bu demans türünde ilk bozulan beyin işlevi ‘bellektir’. Yani hastalık unutkanlık ile başlar. Kişi gördüğü, duyduğu, algıladığı bilgileri kayıt edemez ve bellek depolarına göndermez; bilgi lazım olunca da ‘hatırlayamaz’. Yukarıdaki örneğe dönersek, bardağın yerin in dolap olduğu ve kendisinin de bardağı oraya koyduğu bilgisini depolamaz ve sonra arayınca bardağını bulamaz. Buradan da anlaşılacağı üzere Alzheimer Hastalığı Lipokampus ve komşu bölgelerinden başlar, 10- 15 yıl gibi bir süre içinde diğer bey in bölgelerine de yayılır. Hastalığın ilerlemesi ile konuşma, nesneleri adlandırma, olaylar hakkında akıl yürütme, geleceği ve yapacaklarını planlama, neyin gerçek ne- ‘in olmadığını ayırt edebilme gibi diğer be n becerileri de bozulur.

Hastalığın orta evrelerinde para hesabı yapmak, yemek pişirmek, temizlik yapabilmek, seyahat etmek, yolunu bulmak gibi beceriler kaybolur. İleri aşamada ise hastalar yemek yem ekte, idrar ve gaitalarını tutabilmekte, tek başına yürüyebilmekte bile zorlanırlar; maalesef hastalığın sonuna doğru tamamıyla bir bebek gibi bakıma muhtaç hale gelirler.