Alzheimer hastalığına çare yok mu?

Alzheimer hastalarının belirtilerini başlıca iki bölüme ayırmak gerekir. Birinci bölümdeki belirtilere doktorlar ‘bilişsel belirt iler’ demeyi tercih eder. Bunlar genellikle unutkanlıkla ilgilidir. İkinci gruba ise ‘davranışsal belirtiler’ denir. Aslında davranışsal belirtiler hastaları ve yakınlarını unutkanlıktan daha fazla zorlar.

Bunlar arasında; doğru olmayan ve saçma inanışlar, hayal görme, uydurma, ileri derecede huy değişiklikleri, depresyon, bağırma, vurma, küfretme, ev içinde sürekli dolanma, yemek yememe, idrar ve gaitasını altın a yapma, uygun olmayan cinsel davranışlar sayılabilir. Bu psikiyatrik sorunların daha iyi anlaşılması için hastalanmadan birkaç örnek vereyim:

- 80 yaşındaki Salim Amca tüccar emeklisi idi. Her gün artık onun olmayan işyerine gitmek için evden kaçıyor ve yolu bulamadığı için kayboluyordu. Emekli olduğun u hep unutuyordu. Çevredeki herkes durumdan haberdardı ve onu eve getiriyorlardı. Kapı kilitlenirse de çok kızıp bağırıor ve hiç huyu olmadığı halde eşine şiddet uyguluyordu.

- 78 yaşında Elmas Teyze, çocuklarının parasını çaldığını, eşyalarını sakladıklarını ve evdeki bakıcının eve erkek aldığını ileri sürüyordu. Gerçek bu olmadığı halde aile fertleri onu ikna edememekteydiler. Geceleri 2-3 saat uyumakta, sürekli evin içinde dolanmaktaydı. Evdeki diğer kişiler de uyuyamadıkları için yorgun ve bitkindiler
Alzheimer Hastalığında yukarıdaki gibi davranışsal belirtilerin tedavi edilmesi mümkündür ve hem hastanın hem de bakımından sorumlu kişilerin yaşam kalitesine olumlu etkiler yapar
Doğrudan bu hastalık için geliştirilmiş, hastalığın hızını yavaşlatan ilaçlar Türkiye’de de var. Ancak henüz bu hastalığı tam olarak tedavi edecek bir ilaç, aşı ya da yöntem maalesef geliştirilemedi. Bununla birlikte pek çok araştırma merkezinde bu hastalığı tedavi edebilecek arayışlar ve den emeler de sürmektedir.

Eğer ailenizde yaşlı ve unutkan ve yaşlanınca ciddi huy ve davranış değişikliği gösteren bir birey var ise konu ile ilgili en yakınınızdaki psikiyatri ve nöroloji uzmanlarına başvurabilirsiniz. Hastalık hakkında bilgilenmek her zaman kolaylaştırıcı olacaktır