Manik Depresif Hastalığın Tedavisi Nasıl Olur ?

ilaç tedavisi manik depresif hastalığın olmazsa olmazıdır. İlaç tedavisine ek olarak psikoterapi yapılması, tekrarlama sıklığını azaltabilir. Ağır hastalık dönemlerinde ya da tedavinin hızlı olması için elektroşok da (elektrokonvülsif terapi, EKT) uygulanabilir.