Psikoterapi Hastayla Sohbet Etmek ve Nasihat Vermek midir?

Psikoterapi, sohbet etmek ya da nasihat vermek değildir. Çok çeşitli psikoterapi teknikleri vardır ve başarıyla uygulayabilmek için belli eğitimlerden geçmek gerekir. Dinamik terapilerde hastanın bilinç dışındaki çatışmalar, çağrışımların yorumlanması yoluyla açığa çıkarılıp, terapist-hasta arasındaki aktarım (transferans) ilişkisinde çözüml0enir. Bilişsel terapilerde hastanın çocukluğundan beri oluşan negatif ve disfonksiyonel düşünce kalıpları, önce saptanır ve alternatif düşünce üretme ve bunları test etme yöntemiyle değiştirilir. Davranışçı terapilerde hast anın belli davranış kalıbı ödevler verilerek değiştirir. Bunlar gibi daha başka terapi teknikleri de vardır. Bunların hiçbiri sadece hast ayı konuşturup, rahatlatmayı amaçlamaz. Terapi sonunda belli bir çözümleme ve değişiklik gerçekleşir.