Psikiyatrik tedavi nasıl yapılmaktadır ?

Psikiyatrik tedavide kişinin klinik durumunun gerektirdiği tedavi şeması uygulanmaktadır. İlaç tedavisi kadar, psikoterapinin de önemi büyüktür. Kişinin klinik durumuna ve kişilik yapısına uygun psikoterapitik yaklaşım ilaç ile birlikte sunulduğunda çok daha kısa sürede ve etkin bir cevap alabilmek mümkün olabilmektedir.