Merak Edilenler

1.Psikiyatrist kimdir?

Üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup doktor olduktan sonra eğitimlerine tıpta uzmanlık sınavını kazanarak devam eden, psikiyatri alanında 4 yıllık klinik deneyim ,gözlem ve eğitim süreci sonunda ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşarak mesleklerini icra etmeye sağlık bakanlığının onayı ile hak kazanmış doktorlardır.

2.Psikiyatrik bozukluk nedir ?

Ciddi davranım bozuklukları, bireyin çevreye, yaşadığı topluma uyumunda bozulma, sosyal ve mesleki işlevselliğinde bozulma, bireyin içinde ciddi bunaltının olması, kişiler arası ilişkilerde tekrarlayan sorunlar yaşaması, iş veriminde azalma, dikkat, konsantrasyon becerilerinde bozulma, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları gibi pek çok hayatımızı etkileyen sorun klinik anlamda psikiyatrinin alanına girmektedir.

3.Toplumda sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklar nelerdir ?

Toplumda en sık gördüğümüz rahatsızlıklar, depresyon ve kaygı bozukluklarıdır. Türkiye ‘de yapılan istatistik çalışmaları depresyon oranlarını tüm toplumda %4 olarak göstermektedir. Kadınlarda depresyon görülme ihtimali erkeklere göre 2 kat fazladır. Doğum ve menapoz gibi süreçler kadınlar için risk teşkil etmektedir.

Kaygı bozukluklarının toplumda görülebilirliği hayat boyu %10-25 olarak bildirilmektedir. Panik bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluğu, sosyal fobi, genelleşmiş anksiyete bozukluğu toplumda sıkça karşılaştığımız kaygı bozukluklarıdır.

Yine toplumumuzda bedenselleştirme olarak ifade edebileceğimiz ve ruhsal şikayetlerin daha çok bedensel şikayetler yoluyla ifade edildiği, bazen bayılmaların ve kısmi kasılmaların eşlik edebildiği somatizasyon bozukluğu da sıktır. Mide barsak şikayetleri, geçmeyen baş ağrıları, baş dönmeleri, yutkunma güçlüğü sık gördüğümüz yakınmalardır.

4.Psikiyatrik hastalıklar güçsüz insanlarda mı ortaya çıkar ?

Hayır, psikiyatrik hastalıklar diabet gibi, hipertansiyon gibi biyolojik süreçlerin sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır. Bazen kişinin savunma mekanizmalarının başa çıkmakta zorlandığı stres yükünün fazla olduğu durumlarda, bazen genetik yatkınlık sebebiyle, yaşanılan travmatik acı verici yaşantıların neticesinde, menapoz, lohusalık gibi hayatımızdaki doğal süreçlerin sonucunda hormonal değişime bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

5. Psikiyatrik tedavi nasıl yapılmaktadır ?

Psikiyatrik tedavide kişinin klinik durumunun gerektirdiği tedavi şeması uygulanmaktadır. İlaç tedavisi kadar, psikoterapinin de önemi büyüktür. Kişinin klinik durumuna ve kişilik yapısına uygun psikoterapötik yaklaşım ilaç ile birlikte sunulduğunda çok daha kısa sürede ve etkin bir cevap alabilmek mümkün olabilmektedir.

6. Psikiyatride kullanılan ilaçlar bağımlılık yapar mı?

İlaç başlarken en çok duyduğumuz sorulardan biri budur, net olarak ifade etmek gerekir ki psikiyatride kullanılan ilaçların pek çoğu bağımlılık yapmamaktadır. Sadece yeşil reçeteye yazılan ilaçların bağımlılık yapma potansiyeli vardır, bunlar ise doktor kontrolünde ve doktorunuzun önerdiği miktarda kullanıldığında herhangi bir soruna yol açmazlar.

7. Sorun yaşadıkça ya da aralıklı olarak ilaç kullanabilir miyim ?

Bu tarz doğru bir ilaç kullanma biçimi değildir. Psikiyatrik ilaçlardan fayda elde etmek istiyorsanız, doktorunuzun önerdiği şekilde süreklilik arz edecek şekilde ilaç kullanmak gerekmektedir. Psikiyatrik ilaç tedavilerinde de , psikoterapilerde de ancak süreklilik gösterdiğinizde anlamlı bir değişim elde etmek mümkündür.

8. Tedaviyi nasıl sonlandırmalıyım ?

İyileşme ve şikayetlerinizde düzelme sağlanmasından belirli bir süre sonra, sizi takip eden doktorunuzun önerisiyle, azaltılarak yavaş bir şekilde tedavi sonlandırılmaktadır. Ancak hatalı olarak kişiler kendilerini iyi hissettikleri zaman tedaviyi kendi başlarına sonlandırabilmektedir. Bu durum çoğunlukla belirtilerin geri dönmesine sebep olmaktadır. Uygun bitirme süreci, iyilik halinizin kalıcı olduğuna hükmeden doktorunuzun önerisiyle olmalıdır.