Manik Depresif Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Manik depresif hastalıkta mani ve depresyon dönemleri vardır. Hastaların çoğu bu dönemler dışında tamamen normaldir. Hastalık dönemlerinin şiddeti farklı olabilir. Hafif mani dönemlerine hipomani denir.

Mani döneminde görülen bazı belirtiler şunlardır:
* Coşkulu, aşırı iyimser, kendine aşırı güvenli bir ruh hali (Her şeyi yapabilecek kadar güçlü hisseder. Şiddetli durumlarda olağanüstü yetenekleri olduğunu düşünebilir)
* Fazla ve hızlı, kouşmadüşüncelerin hızlanması, aşırı hareketlilik
* Kolay sinirlenme, yerinde duramama
* Muhakeme bozukluğu (normalde almayacağı risklerin altına girer)
* Uyku ihtiyacının azalması (uyku süresi azaldığı halde uykusuzluk hissetmez)
* Dikkatin kolayca dağılması, konudan konuya atlama

Depresyon döneminde görülen baz ı belirtiler şunlardır:
* Sürekli mutsuzluk, ümitsizlik ve sıkıntı hisleri
* İsteksizlik ve zevk almama: Önceden severek yaptığı şeylerden dahi uzaklaşır, günlük işlerini zorlanarak yapar.
* Uyku ve iştah bozukluğu (bunlarda azalma ya da artma olabilir)
* Halsizlik, konsantre olamama
* Yaşamdan soğuma ya da ölme isteği

POPÜLER PSİKİYATRİ 43