Refah İçinde Yaşayan,İnsanlar Depresyona Girer mi?

Depresyon her sosyoekonomik katmanda görülmektedir. Zengin insanlarda,İskandinav ülkeleri gibi refah toplumlannda da depresyon sıktır. Hatta ilgirıçtir ki, dünyada intiharın en sık olduğu ülkeler, İskandinav ülkeleri ve Japonya gibi zengin ülkelerdir.