Kadına Yönelik Şiddet

Kadına yönelik şiddet kavramı, cinsiyete dayalı ve kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü sonucunu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesini ifade eder.

Bu tanımdan da görüleceği üzere kadına yönelik şiddet sadece fiziksel şiddeti değil, sözel, psikolojik, cinsel şiddeti de içermektedir.

Bu uygulamalara maruz kalan kadınlarda, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, intihar girişimleri, alkol- ilaç kötüye kullanımı, çocuklarına yönelik saldırgan davranışlar sık görülür. Özellikle küçük yaşta evlenen ve bu dönemlerde şiddete maruz kalanlarda somatizasyon bozukluğu, hipokondriazis, ağrı bozukluğu, konveksiyon bozukluğu, psikosomatik bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, anksiyete ve uyum bozuklukları gibi ruhsal bozukluklar görülebilmektedir. Kadın psikiyatri hastalarının yarısında ve intihar girişiminde bulunan her dört kadından birinde şiddete maruz kalma öyküsü vardır.

Şiddetin kadınların sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle sıralayabiliriz:

Fiziksel sağlık sonuçları:

- Cinsel temasla bulaşan hastalıklar

- Yaralanmalar

- İstenmeyen gebelikler

- Geçmeyen karın ağrıları

- Geçmeyen baş ağrıları

- Alkol/ hap /sigara bağımlılığı

- Sinirsel kökenli geçmeyen mide barsak hastalıkları

- Çocuk düşürmeler

Zihinsel sağlık sonuçları:

- Travma sonrası stres bozukluğu

- Depresyon

- Cinsel işlev bozuklukları

- Yeme bozuklukları

- Kaygı bozukluğu

Uzm. Dr. Ava Şirin Tav - Psikiyatrist - Antalya