Seks ve aşk bağımlılığı

Sadece fiziksel bir tatmin arayışı içindeki seks bağımlılarından farklı bir başka grup da “seks ve aşk bağımlıları” dır. Bu kişiler belli bir kişiyle aşk ilişkisi kurmaya bağımlıdırlar. Bu bağımlılığın içinde aşık olunan kişi, aşk ilişkisinin kendisi ve seks de vardır. Bunlar normal bir ilişkide de bulunan öğelerdir ancak seks ve aşk bağımlıları hiçbir zaman tam doyuma ulaşamazlar ve başladıkları hiçbir ilişki kalıcı olmaz. Çok istedikleri bir ilişki bir süre sonra boş ve çekilmez gelmeye başlar. Böylece bir ilişkiden diğerine koşarlar.


Seks ve aşk bağımlılarının aynı anda farklı kişilerle yürüyen birkaç ilişkileri olabilir ya da baştaki heyecan yitirildiğinde bir diğerine geçerek sürekli sevgili değiştirebilirler. Ya da bir sürekli ilişkileri vardır, örneğin evli ve çocuk sahibi olabilirler. Ama aynı zam anda eski sevgililerden birine ya da birkaçına sırayla dönerler ya da yeni insanlarla gizli ilişkiler yürütürler. Bundan farklı olarak, seks bağımlılığında esas olan cinsel uyarılma ve tatmin ile uğraşıdır. Seks bağımlılığında kişi önemli değildir ve bir ilişki olması dahi gerekmez. Her iki tür bağımlılık da yaşamda ciddi problemler ve kayıplar yaşanması ile sonuçlanır . Her iki durumda da davranışı değiştirmek için yapılası gereken çalışma benzerdir.