Bağımlılık Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır

Nirvana Psikiyatri Kliniği Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları uzmanlarından Uzm. Dr. Ava Şirin Tav madde ve alkol kullanım yaşının giderek düştüğünü söyledi.. Ülkemizdeki oranların Amerika'ya göre daha düşük olduğunu fakat kullanım oranlarının da giderek arttığını belirtti. Dr Tav ,Bu konuda en dikkat çekilmesi gereken hususun ise alkol ve madde kullanım yaşının düşmesi ve maddeye ulaşımın giderek daha da kolaylaşmasıdır dedi..

Burada ailelere büyük görev düştüğünü söyleyen Dr Tav "benim çocuğuma bir şey olmaz düşüncesinin doğru olmadığını, çocukları ile yakından ilgilenmelerini, çocuklarının arkadaş çevresini, ruhsal durumlarını ve bu konulardaki değişiklikleri takip etmelerini ,bu şekilde önleyici önlem alınabileceğini belirtti. Dr Tav, Antalya'da bağımlılık konusunda Nirvana Psikiyatri Kliniği olarak çalışmalarında devam ettiklerini belirtti.