Toplumda sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklar nelerdir ?

Toplumda en sık gördüğümüz rahatsızlıklar, depresyon ve kaygı bozukluklarıdır. Türkiye ‘de yapılan istatistik çalışmaları depresyon oranlarını tüm toplumda %4 olarak göstermektedir. Kadınlarda depresyon görülme ihtimali erkeklere göre 2 kat fazladır. Doğum ve menapoz gibi süreçler kadınlar için risk teşkil etmektedir.

Kaygı bozukluklarının toplumda görülebilirliği hayat boyu %10-25 olarak bildirilmektedir. Panik bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluğu, sosyal fobi, genelleşmiş anksiyete bozukluğu toplumda sıkça karşılaştığımız kaygı bozukluklarıdır.

Yine toplumumuzda bedenselleştirme olarak ifade edebileceğimiz ve ruhsal şikayetlerin daha çok bedensel şikayetler yoluyla ifade edildiği, bazen bayılmaların ve kısmi kasılmaların eşlik edebildiği somatizasyon bozukluğu da sıktır. Mide barsak şikayetleri, geçmeyen baş ağrıları, baş dönmeleri, yutkunma güçlüğü sık gördüğümüz yakınmalardır.