Travmaya Bağlı Stres Bozulduğu Nedir?

Kişinin yaşamını ve fiziksel bütünlüğünü tehdit eden bir travmayı yaşaması ya da buna tanık olması sonucunda gelişen bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal bozukluklar içeren psikiyatrik belirtilerdir. Kişisel travmatik olaylar arasında trafik kazası, taciz, tecavüz, aile içi şiddet, istismar, işkence, ani hastalıklar veya sakatlıklar, uzun süre işsizlik ve yakın birinin kaybı gibi olaylar vardır. Doğal afetler, savaş, terör, bulaşıcı hastalıklar, ekonomik krizler de toplumsal travmalardır.