Psikiyatrik bozukluk nedir ?

Ciddi davranım bozuklukları, bireyin çevreye, yaşadığı topluma uyumunda bozulma, sosyal ve mesleki işlevselliğinde bozulma, bireyin içinde ciddi bunaltının olması, kişiler arası ilişkilerde tekrarlayan sorunlar yaşaması, iş veriminde azalma, dikkat, konsantrasyon becerilerinde bozulma, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları gibi pek çok hayatımızı etkileyen sorun klinik anlamda psikiyatrinin alanına girmektedir.