Depresyon Genetik Geçişlimidir?

Evlatlık, ikiz ve aile çalışmalarından elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, depresyonun ailesel geçiş gösterdiği görülmektedir. Ancak bu ailesel geçiş bipolar bozukluktaki kadar belirgin değildir. Unipolar depresyonu olan hastalarda bir alt grup olarak tanımlanan erken başlangıçlı (20-30 yaş civarı) ve tekrarlama eğilimi gösteren depresyonun ailesel geçişinin daha kuvvetli olduğu bildirilmektedir (Lyons 1998). Ancak bugüne kadar bu alt grup da dahil olmak üzere aile Çalışmalarında birbirini doğrulayan tek bir genetik lokus tanımlanamamıştır (Örneğin: Bir çalışmada unipolar depresyonla ilişkili olduğu öne sürülen 17. kromozomda yer alan serotonin transporter genindeki polimorfizm, diğer çalışmalarda gösterilememiştir). Depresyonun birinci derece akrabalarda görülme oranı farklı çalışmalarda % 5 ile % 25 arasında bildirilmektedir.