Depresyon Akıl Hastalığı, Delilikmidir?

Gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu şizofreni gibi akıl hastalıklarıyla depresyon birbirinden ayrı durumlardır, Seyrek olarak çok ağır depresyon vakalarında işitsel halüsinasyon, hezeyan gibi psikotik belirtiler görülse de bunlar geçicidir ve depr esyon vakaları tamamen düzelir. Depresy ondaki karamsarlık, var olmayan şeyleri algılamak değil, “bardağın sürekli boş tarafını görmek” gibidir. Geçmişte olmuş, şimdi olan ve ileride olabilecek kötü şeyler, kişinin zihn inde ön plandadır; iyi şeyleri düşünemez bile. Kendisine iyi şeyler hatırlatılsa da teselli bulamaz.