Çatışma Nedir?

Çatışma, aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kalan bireyde görülen kararsızlık, uyuşmazlık ve ikirciklik durumudur. Bu durum sıkıntı ve kaygıya yol açar.