Agresyon ne demektir?

Agresyon: Engellenme süreçleri sonunda kişide açığa çıkan saldırgan davranma eğilimidir. İstediği hedefe ulaşması engellenen kişinin ya da grubun kendini engellenmiş hissetmesi sonunda ortaya çıkan kızgınlık ve öfke durumudur.