Psikiyatrist kimdir?

Üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup doktor olduktan sonra eğitimlerine tıpta uzmanlık sınavını kazanarak devam eden, psikiyatri alanında 4 yıllık klinik deneyim ,gözlem ve eğitim süreci sonunda ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşarak mesleklerini icra etmeye sağlık bakanlığının onayı ile hak kazanmış doktorlardır.