MEVSİMSEL AFFEKTİF BOZUKLUK

Duygu durumuyla ilgili epizodların yılın belli mevsimleri ve belli aylarında ortaya çıktığı tabloları içeren durumlardır. Bu hastalarda tekrarlayan majör depresyon epizodîarı ya da bipolar bozukluğun depresif ya da manik epizodîarı, yılın belirli 60 günlük periyodu içinde ortaya çıkarlar. Örneğin hastadaki depresif epizodlar; her sene ocak- şubat aylarında başlamakta olup, bunların ortaya çıkışlarında mevsimlerle ilgili psikososyal streslerin ilişkisi yoktur. Örneğin; yazın iş bulan ama kışın işsiz kalan kişilerin doğal olarak yaşadıkları sıkıntılar bu tanıma girmemektedir.

Yine bu hastalar yılın belirli 60 günlük döneminde de tam bir iyileşme gösterirler (örneğin nisan-mayıs aylarını kapsayan 60 günlük süre içinde tam remisyon izlenir). Eğer hasta bipolar affektif bozukluk ise, bu epizodlardan remisyon ya da hipomanik dönemlere geçiş olabilir.

Ancak bu tanının konabilmesi için hastanın, iki senesi üst üste olmak üzere, üç yıl içinde en az üç duygu durumu bozukluğu epizodu geçirmesi gerekmektedir. Ayrıca bu mevsimsel bozukluklar, aynı hastada görülebilecek diğer mevsimsel gidiş göstermeyen duygu durumu epizodlarından da üç kat daha fazla olmalıdır.

Mevsimsel affektif bozukluk, depresif bozukluklar arasında küçük bir grubu oluşturmakta olup, henüz geniş hasta gruplarından gelen veriler eksiktir.