Mevsimsel Depresyon

Bu bozukluğun temel niteliği depresif atağın başlama ve düzelmesinin mevsimle bağlantı göstermesidir. DSM-IV'e göre temel nitelik mani veya hipomaniye dönüşün yıhn belirli bir bölümüne rastlaması koşuludur. Olgular majör depresyon, bipolar I veya II olabilirler. Olguda son iki yılda iki mevsimsel atak vardır. Bu dönem içinde mevsimsel nitelik göstermeyen major depresif atak izlenmemiştir. Mevsimsel ataklar o kişide yaşam boyu görülen mevsimsel olmayan ataklardan sayıca çok fazladır. Mevsimsel affektif bozukluk olgularının % 65-85 kadarı iştah artışı, karbohidrat arama, kilo alma ve hipersomnia gibi atipik özellikler gösterirler.
Mevsimsel affektif bozukluk belirtileri ile atipik depresyon belirtileri büyük ölçüde binişmektedir. Mevsimsel affektif bozukluk olgularının % 26-53 kadan DSM-IV atipik depresyon ölçütlerine uymaktadır. Atipik olgularda mevsimsel olgulara göre süreğenleşme eğilimi daha fazladır.

Mevsimsel affektif bozuklukta antidepresanlar etkin bir tedavi yöntemidir. Işık tedavisinin de etkinliği bilinmektedir. Karşılaştırmak çalışmalarda ışığın sabah uygulanmasının antidepresan etkinlik yönünden daha iyi olduğu ileri sürülmektedir.