Kaçıngan Kişilik Bozukluğu

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu İçin Ayırıcı Tanı Kılavuzu

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu tanısından önce klinisyen normal utangaçlık olasılığını dikkatlice değerlendirmelidir. Kişinin kültürel geçmişini ve belirtilerin ortaya çıktığı durumları da dikkate almak gerekir. Belirli bir durumda sosyal açıdan girişimci olmak kimi kültürlerde normal karşılanırken, kimi kültürler için uygunsuz bir davranıştır. Farklı kültürlerden gelen ve özellikle de ikinci dili iyi kullanamayan kişiler, yabancı ve sıkıntılı sosyal ortamlara girmek konusunda endişeli ya da isteksiz olabilirler. Bu gibi durumlarda, utangaç ve kaçıngan davranışlar, Kaçıngan Kişilik Bozukluğunun belirtisi olarak kabul edilmez.

Kaçıngan Kişilik Bozukluğunda Tedavinin Düzenlenmesi

Kaçmgan Kişilik Bozukluğu, polikliniklerde sık karşılaşılan bir sorundur. Bu bozuklukta, birbirini tamamlayıcı biçimde kullanıldığında daha da etkili olan teknikler bulunmaktadır. Korkuların kaynağı konusunda içgörü kazandıran psikodinamik tekniklerle birlikte başarısızlığın etkileri konusundaki yanlış varsayımları hedefleyen bilişsel tekniklerin, davranışsal desensitizasyonun ve sosyal beceri eğitiminin kullanılması yararlı olabilir.