Çocuklarda Depresyon Görülür mü?

Araştırmalar gösteriyor ki bir anda çocukların %2,5’i, gençlerin %8,3’ü depresyondadır. Çocuk ve gençlerde depresyonun belirtileri yetişkinlerdekinden biraz farklı olduğu için fark edilmeyebilir. Yetişkinlerdeki depresyonda üzüntü ve neşesizlik ön planda olmasına karşın, çocuklar ve gençlerde depresyonun tipik belirtileri öfke, sinirlilik, içe kapanma ve davranış problemleridir. Çocuklarda ve gençlerde duygular hızlı biçimde değişir. Dikkat ve öğrenme sorunları yaşayan, anne-babadan ayrılığa yoğun tepkiler veren, şiddetli ve uzun süreli korkulan olan çocukların depresyon geçirme riski daha fazladır. Ailesinde depresyon geçirmiş birisi olan çocuklar, daha küçük streslerle depresyona girebilirler. Çocuklar ve gençler akıllarına geleni yapmakta aceleci ve sabırsız davrandıklan, yani dürtüsel oldukları için, ümitsizlik ve ölüm arzusunun intihar girişimlerine yol açması daha kolaydır.