Şiddet Tanımları Gerçeklerin Saptırılmasını Engeller

şiddetAile içi şiddetin sadece fiziksel olduğu inancı gibi, toplumdaki bazı önyargılar, yaygın biçimde yaşanan kadına yönelik şiddetin göz ardı edilmesine fırsat veriyor. Pek çok kişi şiddeti sadece dayak veya vurma olarak algılıyor. Oysa şiddetin pek çok türü var. Kişinin karısını/kocasını aşağılaması, karısına/kocasına ve çocuklarına küfretmesi, onu eve kilitlemesi, cinsel olarak zorlaması da şiddet olarak tanımlanır.
Fiziksel şiddet kapsamında itmek, tokat atmak, tekmelemek, tükürmek, yumruklamak, kol kıvırmak, kol-bacak kırmak, saçından sürüklemek, (su, yemek, uyku, tuvalete gitmek gibi) temel ihtiyaçlarını esirgemek, gerektiği halde tıbbi tedavi almasını engellemek, silahla yaralamak, öldürmek yer almaktadır. Sözlü şiddet kapsamına ise sürekli eleştirmek, aşağılamak, küfür etmek, tehdit etmek, kararlara katılımını engellemek, sürekli sorguya çekmek, sık sık bağırmak, aşağılayıcı isim takmak, sık sık alay etmek, dini veya etnik kimliğine yönelik hakaret etmek, görüşlerini ve çalışmalarını küçümsemek girmektedir.


Toplumsal ilişkilerin sınırlanması da bir şiddet türüdür. Kadının ya da kızın ailesi, arkadaşları/komşuları ile görüşmesini yasaklamak, evden dışarı çıkmayı yasaklamak, gittiği her yerde takip etmek, başkalarının önünde aşağılamak ve alay etmek, başkalarının önünde sık sık sözünü kesmek, özel yaşam ve mahremiyet hakkı tanımamak, zorla evlendirmek, namus ve töre nedeni ile baskı uygulamak da bu kapsamdadır.


Yine bir şiddet türü olarak toplumda göz ardı edilen cinsel şiddet, en basit tanımıyla istemediği halde kadını cinsel ilişkiye zorlam aktır. Tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel olarak kişiyi korkutan ve kıran davranışlarda bulunmak, sürekli kadınlığını aşağılamak, telefonla/mektupla veya sözlü olarak sürekli cinsel içerikli tacizlerde bulunmak, cinsel organlara zarar vermek, namus ve töre nedeni ile baskı uygulamak ve öldürmek de bu kapsamdadır. En az gündeme getirilen ancak bir şiddet türü olduğunda herhangi bir şüphe olmayan bir diğer şiddet türü ise ekonomik şiddettir. Kadının parasını almak ve geri vermemek, zorla istemediği bir işte çalıştırmak, istediği halde çalıştırmamak/işe yollamamak veya zorla çalıştırmak, eline hiç para vermemek gibi davranışların her biri şiddet tanımına girmektedir.