Psikoterapinin Ortak Hedefleri

PSİKOTERAPİLERİN ORTAK HEDEFLERİ

Her psikoterapi süreci, kendine özel bir süreç olarak kabul edilir. Ancak bazı genel özellikleri taşıması, bu sürecin psikoterapi olarak isimlendirilmesini sağlar. Bu genel özelliklerden biri de her psikoterapi çeşidinde ortak olan bazı hedeflerdir. Bunlar ;

• Danışanın doğru ya da uyumlu davranma güdüsünü artırmak.
• Danışanın duygusal boşalımını sağlayacak / ortamın hazırlanması,
• Danışanın psikolojik olgunlaşma gizil gücünü açığa çıkartmak,
• Danışanın düşünsel ve algısal yapısının analiz edilmesi,
• Danışanın kendisine dair algılama bilgisinin geliştirilmesi,
• Danışanı kendi davranışlarını nasıl değiştirebileceğine ilişkin olarak danışmanın Yönlendirmesi ve
• Kişiler arası ilişkilerde etkin iletişimi gerçekleştirebilmek için gerekli teknik ve becerilerin danışana aktarılması olarak sıralanabilir.